3 tracks

Phantasm - AM23

Phantasm
 • Outward Bound
  waveform
  02:05 132 BPM
  • Outward Bound · No Choir
   waveform
   02:05 132 BPM

Awakenings - AM18

Awakenings
 • Into the Wild
  waveform
  02:08 130 BPM
 • Open Range
  waveform
  01:26 180 BPM